Följ oss på sociala medier:

I din bokhandel nu – Om det var krig i Norden

Den 15 augusti släppte Lilla Piratförlaget Janne Tellers Om det var krig i Norden. Boken har fått stor uppmärksamhet och strålande recensioner runt om i Europa. När den nu kommer på svenska är handlingen förlagd till Sverige där en nationalistisk diktator tagit över landet. I den lilla boken, som är utformad som ett pass, försätts läsaren i flyktingens position och författaren väcker frågor om tolerans och medmänsklighet.

I samband med boksläppet har Lilla Piratförlaget framställt en lärarhandledning som kan laddas ned kostnadsfritt för att användas i högstadie- och gymnasieklasser. Lilla Piratförlaget samarbetar även med Teskedsorden i ett projekt om tolerans i skolor i Göteborg, där utvalda högstadieklasser får ta del av lärarhandledningen samt får en klassuppsättning av Om det var krig i Norden.

Under bokmässan i Göteborg i september, kommer Janne Teller även att tilldelas Teskedsordens bokpris för Om det var krig i Norden. Ett pris som delas ut årligen till en författare som skrivit en bok i Teskedsordens anda.

Janne Teller finns på plats under hela bokmässan för att i olika sammanhang tala om sin bok. Mer info om detta kommer senare, men om du vill planera in din mässa redan nu hittar du Janne Tellers programpunkter här!


Kommentarer

Lämna en kommentar